22 Μαΐου 2022

Erevnapress.eu

Η Διαδικτυακή Φωνή του πολίτη

«Αποζημίωση καρκινοπαθών για τις εκτός τόπου κατοικίας τους μετακινήσεις που αποσκοπούν στην υποβολή τους σε χημειοθεραπείες & ακτινοβολίες»

Είναι γνωστό, ότι σύμφωνα με το άρθρο 56, παρ. 1, της υπ’ αρ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/1-11-2018 Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 4898/Β2018): “Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αρ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 (Β΄ 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών”: “Δικαιούχοι ΕΟΠΥΥ που χρειάστηκε να μετακινηθούν εκτός του τόπου κατοικίας τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν πρόβλημα υγείας που δεν αντιμετωπίζεται σε υγειονομική δομή κοντά στον τόπο κατοικίας τους, αποζημιώνονται για την μετακίνηση με το αντίτιμο των εισιτηρίων μετάβασης και επιστροφής δημοσίων συγκοινωνιών (Λεωφορείο, Πλοίο, Τρένο). Την αποζημίωση δικαιούται ο ασθενής και ένας συνοδός του.

Ωστόσο, αν και στο ίδιο ως άνω άρθρο, συγκεκριμένα, στις παραγράφους 2 και 3, περιγράφονται τα έξοδα μετακίνησης νεφροπαθών (παρ. 2) και πασχόντων από μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική νόσο και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες, όσον αφορά στην προοπτική μετάγγισης αίματος (παρ. 3), δεν υφίσταται ανάλογη πρόβλεψη για τα έξοδα μετακίνησης καρκινοπαθών σε νοσοκομεία πόλεων εκτός του τόπου κατοικίας τους, προκειμένου να ακολουθήσουν εντός των υγειονομικών υποδομών των τελευταίων θεραπευτικό σχήμα χημειοθεραπειών ή/και ακτινοβολίες. Το προηγούμενο, όμως, καθίσταται απολύτως αναγκαίο, στην περίπτωση που ο τόπος κατοικίας των εν λόγω δεν διαθέτει υγειονομική υποδομή, που να παρέχει τις σχετικές θεραπείες. 

Είναι, λοιπόν, πρόδηλο ότι, επειδή οι καρκινοπαθείς δεν αποτελούν κοινωνική ομάδα ασθενών με μειωμένα υγειονομικά δικαιώματα, θα έπρεπε και γι’ αυτή την κατηγορία πασχόντων να υπάρχει ανάλογη πρόβλεψη, όπως συμβαίνει με τις πιο πάνω αναφερόμενες κατηγορίες ασθενών. Συνεπώς, επιβάλλεται η εκ της Πολιτείας διόρθωση του ανωτέρω νομικού κενού που παρατηρείται, ως προς τους καρκινοπαθείς, βάσει της πιο πάνω Απόφασης, έτσι ώστε να διασφαλιστεί και για τους εν λόγω ασθενείς, η βέλτιστη δυνατή μέριμνα και περίθαλψη, αφού αποτελούν μία πλέον ευπαθή κοινωνική ομάδα. 

Διάβασε και αυτό  Στην Ελλάδα ο Μπομπ Μενέντεζ - Τι σηματοδοτεί η επίσκεψή του

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

Προτίθεσθε να τροποποιήσετε το άρθρο 56, της υπ’ αρ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/1-11-2018 Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 4898/Β2018), προκειμένου οι καρκινοπαθείς να αποζημιώνονται χρηματικά για τις εκτός τόπου κατοικίας μετακινήσεις τους, που αφορούν στην υποβολή τους σε χημειοθεραπείες και ακτινοβολίες, στην περίπτωση που η περιοχή κατοικίας τους δεν διαθέτει την ανάλογη υγειονομική δομή; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

Αναστασία – Αικατερίνη Αλεξοπούλου 

Facebook Comments Box